Feil på høydeprofiltjenesten

Dato: Tid: Melding:
2013-05-16 11:00 En feil på wps.eleveation (høydeprofil) tjenesten gjør at tjenesten returnerer en kryptisk feilmelding. Vi holder på med feilsøking og forsøker å rette problemet så snart som mulig.
2013-05-16 13:00 Tjenesten er nå oppe igjen, men med begrenset kapasitet og muligens noe redusert funksjonalitet. Vi jobber fortsetter å forsøke å finne feilen i det originale oppsettet

Problemer med WMS tjenester

Dato: Tid: Melding:
2013-05-07 13:45 Vi har for problemer med en server hos oss, som påvirker bl.a WMS tjenester. vi jobber med å løse problemet. forhåpentligvis er alt oppe igjen i løpet av en halvtime.

Responsproblemer med for cache

Dato: Tid: Melding:
2013-05-06 20:00 Det er for tiden problemer med responsen til cache-tjenestene. Vi jobber med å løse problemet.

OPPDATERING kl 22:00: Enkelte WMS tjenester er også påvirket og er dermed trege.