Problemer med Toporaster2 tjenenesten i enkelte områder

Dato: Tid: Melding:
2013-03-13 09:00 På grunn av feil som har oppstått i datagrunnlaget for Toporaster2 tjenesten, vises kunn deler av innholdet (for enkelete områder er det kun fjellskygge og navn som vises).Vi jobber med en løsning som vi håper er klar i løpet av kort tid.
2013-03-13 13:30 Dataene er korrigerte og tjenesten leverer som normlt igjen.

Problemer med WMS tjenester

Dato: Tid: Melding:
2013-03-12 14:15 Vi oppever for tiden at WMS tjenestene svarer tregt eller timer ut. Vi jobber med å lokalisere og rette problemet.
2013-03-12 16:00 Problemet er lokalisert og rettet. Alle WMS tjenseter fungerer nå som normalt igjen.

Problemer med tjenester – rettet

Dato: Tid: Melding:
2013-03-11 13:45 Vi har nå problemer med enkelte tjeneseter som er avhengig av kobling til matrikkelsystemne. Ut over matrikkelen, påvirkes også e-handel for grunnboksutskrifter og webservices for adresse, stedsnavn og kommunesøk. Feilene er lokalilsert, og det jobbes for å rette den.
2013-03-11 14:33 Feilen som rammet tjenestene er rettet og alle tjenester fungerer som normalt igjen.