Problemer med ehandel for grunnboksutskrifter

Dato: Tid: Melding:
2013-02-25 14:30 E-handelsløsnignen for grunnboksutskrifter er for tiden utilgjengelig. Vi jobber med å få den opp igjen.
2013-02-25 15:05 E-handelsløsnignen for grunnboksutskrifter er igjen tilgjengelig og fungerer som normalt.

Statusmelding

Dato: Tid: Melding:
2013-02-24 04:00 Siden ca kl 04 i natt har vi opplevd at WMS tjenestens har vært ustabile og utilgjengelige i lengre perioder. Vi jobber med å løse problemet og forventer at alt er stabilt igjen i løpet av formiddagen.
2013-02-24 11.00 Problemet med WMS-tjenestene er nå løst, og tjenestene er stabile igjen.

Statusmelding

Dato: Tid: Melding:
[2013-02-21] [11:58] Vi har for tiden problemer med WMS tjenesten NMG (Norges maritime grenser). Vi jobber med å løse problemet og forventer at tjenesten skal være oppe igjen rundt kl:13.00.

Statusmelding

Dato: Tid: Melding:
2013-02-19 09:27 Våre WMS-tjenester svarte ikke i dag mellom 09:15 og 09:20. Feilen er umiddelbart korrigert og tiltak igangsatt for å forhindre repitisjoner.

Problemer med GIS-LINE og XSLT

Dato: Tid: Melding:
2013-02-06 09:56 Vi får flere henvendelser fra GIS-LINE brukere som ikke får tak i WMS-tjenestene våre. Programvaren viser meldingen “XML-siden kan ikke vises”. Det er pga av feil håndtering av XSLT i GIS-LINE.Inntil GIS-LINE er oppdatert, så antar vi at problemet kan løses ved å laste ned XSLT-filen her og lagre det lokalt på stedet som er angitt i feilmeldingen, f.eks. C:\xslt\WMSGetCapabilities.xsl

Høydeprofiltjenesten

Dato: Tid: Melding:
2013-02-06 00:00 Høydeprofil- og høydetjenestene er i øyeblikk utilgjengelig og svarer med en urelatert feilmelding. Det er pga. feilaktig databaseforbindelse, og vi jobber med saken.
15:40 Feilen er rettet.

Endringer til 3 wms tjenester

 

Varsel om endringer i 3 wms tjenester.

 

planomriss_WMS (http://wms.geonorge.no/skwms1/wms_planomriss?) vil være avsluttet 01.05.2013 og blir erstattet av planområde_WMS (http://wms.geonorge.no/skwms1/wms_planomraade?) som eksisterer i dag.

 

sjøgrenser_utvidet (http://wms.geonorge.no/skwms1/wms_sjogrenser_utvidet?) vil være avsluttet 01.05.2013.

 

sjomaaling_WMS (http://wms.geonorge.no/skwms1/wms_sjomaaling?) vil være avsluttet 01.05.2013 og blir erstattet av dekning_sjomaaling_WMS (http://wms.geonorge.no/skwms1/wms_dekning_sjomaaling?) som eksisterer i dag.