Stabilt

Dato: Tid: Melding:
2012-12-05 16:47 Feilen er funnet og utbedret. Tjenestene skal igjen være stabile.

Usabilitet

Dato: Tid: Melding:
2012-12-05 15:35 Tjenestene er ustabile og det jobbes med å finne feilen.