Regenerering av cache-bibliotek

Dato: Tid: Melding:
2012-08-28 13:00 Cachen vil i en periode svare tregere enn normalt. Dette grunnes  regenerering av cache-biblioteket. Tregheten vil avta etterhvert som biblioteket oppdateres og vil kun gjelde i områder ved første gangs innsyn. Det forventes at man gradvis oppnår normaltilstand i løpet av de nærmeste par dager.

Alle tjenester fungerer som normalt

Dato: Tid: Melding:
2012-08-27 09:00 Alle WMS-, Cache- og WS-tjenester er sjekket etter helgen og alt fungerer som de skal nå på mandag morgen.

Webservices stabile igjen

Dato: Tid: Melding:
2012-08-21 22:00 Et problem med databasen er rettet, og tjenestene fungerer nå stabilt igjen. På grunn av problemene de siste dagene, kommer det til å være ekstra høy beredskap på webservice’ene noen dager fremover.

Fortsatt problemer med webservices

Dato: Tid: Melding:
2012-02-21 11:00 Problemene med webservicene som så ut til å være løst i går, har oppstått på nytt i dag. Vi jobber med å løse disse problemene.

Webservices oppe igjen

Dato: Tid: Melding:
2012-08-20 15:45 Problemene som førte til at webservicene var nede er nå løst, og tjenestene fungere igjen som normalt. Vi holder imidlertid et ekstra øye med de de nærmeste timene.

Alle webservices nede

Dato: Tid: Melding:
2012-08-20 14:00 Vi har for tiden driftsproblemer med alle våre Webservices. Vi jobber for å løse problemene.

Feil med Norgeskart, SeEiendom rettet

Dato: Tid: Melding:
2012-08-06 09:50 Problemene med norgeskartno og seiendom.no som har vært i helgen er nå løst. Problemene opptod i det øyeblikket DNS inforamsjonen på serveren ble oppdatert etter omleggingen på fredag. Feilen har vært begrenset til Kartverkets egne applikasjoner.

Nye servere for Cache

Vi har nå satt i drift nye servere for cache. Alle involverte servere er oppgradert eller byttet, slik at vi nå skal ha betydelig bedre kapasitet enn tidligere. Våre estimater antyder at vi nå ligger 40-60% over tidligere ytelse. I tillegg er alle servere dublisert og satt opp med balansering av trafikken som igjen dobler den nye kapsiteten. Lastbalanseringen er satt opp med failover, slik at tjenesten fortsatt vil virke selv om en eller flere servere er nede (som f.eks ved vedlikehold). Alle funksjoner er satt opp med minst to servere som er plassert i fysisk adskilte server-rom.

Med det nye oppsettet har vi også satt opp flere adresser til cache. Det er nå mulig å bruke både gatekeeper1.geonorge.no og gatekeeper2.geonorge.no. I f.eks. OpenLayers vil det dermed være mulig å sette opp to servere til samme tjeneste, slik at nettleseren kan lese flere kartfliser samtidig (det er en begrensning i antall forbindelser til samme server). I OpenLayers kan man da benytte:

url=[gatekeeper1.geonorge.no/…. , gatekeeper2.geonorge.no/….] i stedet for url=gatekeeper1.geonorge.no/…

(Se dokumentasjonen til OpenLayers for å se detaljene om hvordan dette gjøres)