Planlagt oppgradering av Sentral FKB mandag 27.mars

Det planlegges oppgradering til QMS versjon 11.1.1 på SFKB-serverne mandag 27.mars.

Sentral FKB vil derfor være nede mandag 27.mars fra kl. 18:00 og ut kvelden. SFKB skal virke som normalt igjen  tirsdag morgen og det skal ikke være nødvendig å oppgradere klientprogramvare i forbindelse med dette.

Ta kontakt med sfkbhjelp@kartverket.no ved spørsmål, eller dersom det oppleves problemer etter oppgraderingen.

Ny friluftsruter wms tjeneste

Dato: Tid: Melding:
2017-03-20 1500 Tjenesten wms.friluftsruter erstattes av wms.friluftsruter2 om 3 måneder fra dags dato. (http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.friluftsruter2).

 

Til alle brukere i Sentral felles kartdatabase

21 kommuner oppdaterer nå sine FKB-data direkte i SFKB. Vi er nå inne i en fase der vi klargjør systemet for tilkobling av flere kommuner fra tidlig i april.

Denne konsolideringsfasen vil vi bruke til å utbedre og optimalisere ulike deler av systemet. Dette betyr at vi som drifter og utvikler systemet vil foreta en del testing og oppdatering i systemet denne måneden. Vi ønsker gjerne å få tilbakemeldinger fra dere brukere dersom det oppleves feil eller tregheter (utover det vanlige/akseptable) i denne perioden.  Avvik som antas ligge i programvaren sendes som vanlig til programvareleverandør, mens avvik som antas ligge i SFKB/QMS-systemet meldes til sfkbhjelp@kartverket.no , eller eventuelt kontaktperson ved kartkontor som listet opp her: http://www.kartverket.no/Prosjekter/Sentral-felles-kartdatabase/brukerstotte/.

Problemer med wms.nib-prosjekter tjenesten

Dato: Tid: Melding:
2017-03-01 15:00 Det er for tiden problemer med tjenesten wms.nib-prosjekter. Det jobbes med å løse problemet.
2017-03-01 16:15 Tjenestene funger som normalt igjen.

 

Problemer med enkelte WMS- og cachetjenester

Dato: Tid: Melding:
2017-02-21 10:15 Det har oppstått en feil i databasen som påvirker noen av WMS tjenestene og noen av Cachetjenestene. Vi regner med at problemet er løst i løpet av noen få minutter.

Topo2/Topo2Graatone problemer

Dato: Tid: Melding:
2017-01-23 11:00 Vi har hatt litt problemer med topo2/topo2graatone mandag formiddag mellom 09:00 og 11:00. Problemene er ordnet og tjenestene skal fungere nå.

 

Topo2graatone

Topo2graatone vil være stengt på 16.04.2017 og overtatt av topo3graatone

http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.topo2.graatone? blir http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.topo3.graatone?

dybderelieffpolar_v01 wms

Dato: Tid: Melding:
2016-12-01 13:00

Tjenesten wms.dybderelieffpolar_v01 erstattes av wms.dybderelieffpolar_v02 om 3 måneder fra dags dato.

Http://openwms.statkart.no/skwms1/wms.sjokartraster?

Feil på BAAT

Dato: Tid: Melding:
2016-01-01 10:45 Vi har akkurat nå problemer med BAAT. dette går ut over WMS , WS og også andre tjenester. Vi jobber med å løse problemet.
10:55 En restart av en server ser ut til å ha løst problemet. Alle tjenester fungerer nå som normalt.

 

Fastmerker2 wms

Dato: Tid: Melding:
2016-10-20 09:20 Vi har hatt noen problemer med fastmerker2 wms siden i går (2016-10-19). Problemet er nå rettet og tjenestenen fungere som normalt igjen.